{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

‘n Dankbaarheidskaart is indekskaart grootte om byderhand te hou wanneer jy dit nodig het. Kyk wat sê Rabbi Daniel Lapin (wie persoonlik van dankbaarheidskaarte gebruik maak) oor aktiewe dankbaarheid vanuit Ancient Jewish wisdom:
“By expressing gratitude at every opportunity (whenever you need to come across as confidant) pull out an index card and write down 5 things your’ grateful for. It makes you feel entirely different! ‘Thanking’ is making you look young, opportunistic and positive”