Die “It’s Time” salwing

Wanneer ek aan die It’s time byeenkoms dink, sien ek inderdaad die hele warboel waarin Suid Afrika homself bevind wat die 22ste aan gebed onderwerp sal word.
 
Mense gaan saamtrek om in eenheid te gaan bid. Dit herinner my aan Filipense 4:6 wat sê
do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication [petition] with thanksgiving let your requests be made known to God.
 
Prayer, supplication and thanksgiving
 is die 3 opdragte wanneer ons ons kwessies voor God bring. Ek sien hier ook 3 unieke salwings! 
 
Prayer
Ek het in ‘n huis grootgeword waar gebede elke dag, in elke situasie gedoen is. Ek sal my ma altyd opsom as die familie se intersessor! Dit is haar salwing! Haar krag!
 
Supplication

Ek het ‘n vriendin wie geestelik, strategies oorlog maak! Sy is in my oë die geestelike warrior in my vriendekring. Sy bid oop oë, hardop en roekeloos gefokus sodat geen demoniese mag kan bly staan nie. Dit is haar salwing! Haar krag!
 
Thanksgiving
Om aktief DANKIE te sê en DANKBAAR te leef, is ‘n aksie van aanbidding! In Lukas 17 het slegs 1 van die 10 melaatses na Jesus teruggedraai, aan Sy voete neergeval, Hom aanbid en dankie gesê! Jesus het aan hom iets anders gesê daarna, en dit was: “Your faith has made you whole”
‘Whole’ beteken om heel te word, wat beteken dat sy vingers, sy voet, sy neus wat hy met melaatsheid sou verloor het TERUGGEGROEI het! Die ander 9 het bloot REIN geword. Die siekte het gestop, maar hulle was steeds nie HEEL NIE!
Dankbaarheid, is ‘n salwing op sy eie. Dit is ‘n geestelike KRAG!
 
En ek glo vas dat dit is wat Saterdag my eie opdrag gaan wees. Om DANK te BETUIG vir wat God in hierdie situasies in SA, aan die doen is! Ek sal, soos Kolosense 4:2 sê ‘watchful’ wees in dit alles met die een salwing wat my toegedeel is, naamlik THANKSGIVING!
 
Wat is jou salwing?
 
It’s Time!
 
Col 4:2  Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.
 
OPTREDES NABY JOU
 
6 & 7 MEI 2017, Die BOOMHUIS, Stellenbosch
Lééf jou salwing.

Jou salwing is jou ook jou roeping. Daardie ding(e) wat jy hart en siel doen. Dit bepaal jou lewensdoelwit. Statistiek sê egter dat 80% mense sonder doelwitte leef. Leef 80% Christene dus sonder om te weet wat hul SALWING of hul roeping is?
 
Dit is waarby ons gaan stilstaan. Bediening gaan profetiese woord en salwing behels
* vir elkeen wat sê “ek weet nie wat my roeping, my drome is nie”
* versterking en bevestiging vir die wat reeds daarin leef!
* Kom vind uit watter Bybelse geur jou aanspreek; dit gee leiding tot baie antwoorde!
* Kom beleef die olies van die Bybel!
 
Indien jy die naweek saam met ons wil deurbring, kontak Agnes by ekleefmysalwing@gmail.com
 
20 & 21 MEI 2017 LICHTENBURG
The ANNA anointing – Become a woman who moves the hand of God

Wie was Anna? Haar beskrywing in Lukas 2:36-38 lei tot ‘n salwing vir elke vrou wat as intersessor en ‘watchman’ optree in hierdie tyd waarin ons leef! Sy het soos ‘n Bruid gebid al was sy ‘n weduwee! Sy het as Profetes in die tempel gedien, al was sy 84 jaar oud!
Sy is ons inspirasie dat ouderdom en weduweeskap geen rol te speel het wanneer dit kom by die kragtige salwing van ‘n voorbidder nie!
Laat elke ANNA OPSTAAN! Dit is tyd!

Indien jy die naweek saam met ons wil deurbring, kontak Sanet Jonker by 082 671 8077
 
27 MEI 2017 NUWE HANDLEIDING VRYSTELLING – Pretoria 
Uiteindelik is dit hier!

*‘n Volledige handleiding wat al 25 olies van die bediening beskryf met gepaardgaande getuienisse wat in die afgelope 15 jaar bymekaar gemaak is regdeur Suid-Afrika!
*‘n Hoofstuk wat handel oor die salwing vir kinders asook ‘n beskrywing van Levitikus 14 se Priesterlike salwing is ingesluit!
* Die Opleidingsgids met stap-vir-stap leiding oor die aanbeiding van ‘n salwingsolie werkswinkel word ook beskikbaar gestel!

Waar: 169 Lekkerbreek str, Wonderboom.
Tyd: 9:00 vir 9:30 – 13:00
Fooi: Gratis maar registrasie is noodsaaklik
RSVP asb voor/op Woensdag 24 Mei 2017 met jou naam/27 Mei na 0744590080 of info@myrrh.co.za

Myrrh Products & Training -

For your bulk supply of anointing oil in 25 different Biblical fragrances.

All Churches & Ministries, contact us for a special quote or custom-blend Anointing oils with the help of Pastor Eunice!

Just contact us at sales@myrrh.co.za

  

 

Image HTML map generator

 
Die “It’s Time” salwing

Wanneer ek aan die It’s time byeenkoms dink, sien ek inderdaad die hele warboel waarin Suid Afrika homself bevind wat die 22ste aan gebed onderwerp sal word.
 
Mense gaan saamtrek om in eenheid te gaan bid. Dit herinner my aan Filipense 4:6 wat sê
do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication [petition] with thanksgiving let your requests be made known to God.
 
Prayer, supplication and thanksgiving
 is die 3 opdragte wanneer ons ons kwessies voor God bring. Ek sien hier ook 3 unieke salwings! 
 
Prayer
Ek het in ‘n huis grootgeword waar gebede elke dag, in elke situasie gedoen is. Ek sal my ma altyd opsom as die familie se intersessor! Dit is haar salwing! Haar krag!
 
Supplication

Ek het ‘n vriendin wie geestelik, strategies oorlog maak! Sy is in my oë die geestelike warrior in my vriendekring. Sy bid oop oë, hardop en roekeloos gefokus sodat geen demoniese mag kan bly staan nie. Dit is haar salwing! Haar krag!
 
Thanksgiving
Om aktief DANKIE te sê en DANKBAAR te leef, is ‘n aksie van aanbidding! In Lukas 17 het slegs 1 van die 10 melaatses na Jesus teruggedraai, aan Sy voete neergeval, Hom aanbid en dankie gesê! Jesus het aan hom iets anders gesê daarna, en dit was: “Your faith has made you whole”
‘Whole’ beteken om heel te word, wat beteken dat sy vingers, sy voet, sy neus wat hy met melaatsheid sou verloor het TERUGGEGROEI het! Die ander 9 het bloot REIN geword. Die siekte het gestop, maar hulle was steeds nie HEEL NIE!
Dankbaarheid, is ‘n salwing op sy eie. Dit is ‘n geestelike KRAG!
 
En ek glo vas dat dit is wat Saterdag my eie opdrag gaan wees. Om DANK te BETUIG vir wat God in hierdie situasies in SA, aan die doen is! Ek sal, soos Kolosense 4:2 sê ‘watchful’ wees in dit alles met die een salwing wat my toegedeel is, naamlik THANKSGIVING!
 
Wat is jou salwing?
 
It’s Time!
 
Col 4:2  Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.

 

OPTREDES NABY JOU
 
6 & 7 MEI 2017, Die BOOMHUIS, Stellenbosch
Lééf jou salwing.

Jou salwing is jou ook jou roeping. Daardie ding(e) wat jy hart en siel doen. Dit bepaal jou lewensdoelwit. Statistiek sê egter dat 80% mense sonder doelwitte leef. Leef 80% Christene dus sonder om te weet wat hul SALWING of hul roeping is?
 
Dit is waarby ons gaan stilstaan. Bediening gaan profetiese woord en salwing behels
* vir elkeen wat sê “ek weet nie wat my roeping, my drome is nie”
* versterking en bevestiging vir die wat reeds daarin leef!
* Kom vind uit watter Bybelse geur jou aanspreek; dit gee leiding tot baie antwoorde!
* Kom beleef die olies van die Bybel!
 
Indien jy die naweek saam met ons wil deurbring, kontak Agnes by ekleefmysalwing@gmail.com
 
20 & 21 MEI 2017 LICHTENBURG
The ANNA anointing – Become a woman who moves the hand of God

Wie was Anna? Haar beskrywing in Lukas 2:36-38 lei tot ‘n salwing vir elke vrou wat as intersessor en ‘watchman’ optree in hierdie tyd waarin ons leef! Sy het soos ‘n Bruid gebid al was sy ‘n weduwee! Sy het as Profetes in die tempel gedien, al was sy 84 jaar oud!
Sy is ons inspirasie dat ouderdom en weduweeskap geen rol te speel het wanneer dit kom by die kragtige salwing van ‘n voorbidder nie!
Laat elke ANNA OPSTAAN! Dit is tyd!

Indien jy die naweek saam met ons wil deurbring, kontak Sanet Jonker by 082 671 8077
 
27 MEI 2017 NUWE HANDLEIDING VRYSTELLING – Pretoria 
Uiteindelik is dit hier!

*‘n Volledige handleiding wat al 25 olies van die bediening beskryf met gepaardgaande getuienisse wat in die afgelope 15 jaar bymekaar gemaak is regdeur Suid-Afrika!
*‘n Hoofstuk wat handel oor die salwing vir kinders asook ‘n beskrywing van Levitikus 14 se Priesterlike salwing is ingesluit!
* Die Opleidingsgids met stap-vir-stap leiding oor die aanbeiding van ‘n salwingsolie werkswinkel word ook beskikbaar gestel!

Waar: 169 Lekkerbreek str, Wonderboom.
Tyd: 9:00 vir 9:30 – 13:00
Fooi: Gratis maar registrasie is noodsaaklik
RSVP asb voor/op Woensdag 24 Mei 2017 met jou naam/27 Mei na 0744590080 of info@myrrh.co.za

Myrrh Products & Training -

For your bulk supply of anointing oil in 25 different Biblical fragrances.

All Churches & Ministries, contact us for a special quote or custom-blend Anointing oils with the help of Pastor Eunice!

Just contact us at sales@myrrh.co.za

  

 

Image HTML map generator