Search    

Online Shop


Anointing oils with a single essential oil blended on a carrier oil

Anointing oils with more than one essential oil blended on a carrier oil

A proclamation card for each anointing oil with scriptural proclamations as prayer guidelines.

ONS MANDAAT: Om Essensiële olies te verskaf aan persone wat hunker daarna om deur middel van God se skepping algehele welstand te beleef deur produkte wat spreek van vrede, vreugde, kwaliteit en waarheid. Ons verklaring rondom die verskaffing van essesiële olies is: Healing leaves - verkry uit Openbaring 22:2 wat sê: "the leaves of the trees will be for the healing of the nations." TEEN DIE AGTERGROND van ONS ERVARING met salwingsolie sedert 2001, is ons uniek