{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

 

AFRIKAANSE UITTREKSEL UIT MIRRESYNE VIR JOU SIEL

Hoofstuk Agt

PSALM 45:
Vreugde-olie!

"U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God,
u God, U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle. Al u klere is mirre
en alewee en kassie; uit ivoorpaleise maak snarespel U bly"
(Psalm 45:7,8)


Die English Standard version stel dit so:


"You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your
God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions; your
robes are all fragrant with myrrh and aloes and cassia. From ivory palaces
stringed instruments make you glad;"


Die inhoud van vreugde


Namate my kennis van Bybelse salfolies uitgebrei het, het ek die dieper
betekenis van vreugde begin verstaan. In vers 7 van hierdie Psalm, maak
Dawid dit duidelik dat dit Jesus is wat deur God (Sy Vader) gesalf is met
Vreugde-olie.


In vers 8 noem hy die bestanddele waarvan die vreugde-olie gemeng is, naamlik mirre, aalwyn en kassie. Daar is ?n besondere onderskeid wat myns insiens, getref moet word tussen vreugde en blydskap. Vreugde is ?n permanensie, en blydskap, tydelik. Vreugde dui op iets wat iemand besit ten spyte van uiterlike omstandighede. Blydskap hang af van tydelike, materi?le of aardse omstandighede.
In hierdie kosbare Psalm bewys Dawid bo enige twyfel dat ware vreugde duur kos, dat ware vreugde ?n kwaliteit van Jesus se salwing is, en bewys hy dat dit Jesus absoluut ?lles gekos het! Van nader bekyk, sien ons hoe elke bestanddeel van die vreugde olie, iets van ?n dieperliggende element van vreugde uitmaak.


Mirre is nou reeds aan jou bekend, maar sou ons dit weer op Jesus van toepassing maak, is dit duidelik dat die een bestanddeel van vreugde, die sterf aan Homself (Mirre as balsem) beteken het.
Onthou jy die tye wat jou emosioneel dood verklaar het? D??rdie situasies waar daar van jou, en wie jy is, niks oorgebly het nie? Selfs die tye waar jy bloot moes besef: dit gaan nie oor my nie! D?t is die mirre bestanddeel van die vreugde-olie waarin Jesus jou vooruit is, en nou vir jou twee dinge wil koms?:


1. Ek verstaan hierdie sterf-aan-jouself tye, en
2. Jy besit een van die bestanddele van vreugde!


Aalwyn: Een van die eienskappe van die Aalwyn plant, of die Lignaloes soos ook bekend, is dat hierdie plant wat in Indi? groei, geen olie oplewer alvorens die plant nie dertig jaar oud is nie. (Hierdie is nie die aalwyn wat in Suid Afrika groei nie.) Verder moet die stam van hierdie boom geskend word om te veroorsaak dat die boom sy olie vrystel.

W?t ?n prent van Jesus! Sy openbare bediening is begin op die ouder-
dom van dertig jaar. Sy liggaam is verwond.
En jy? Bid jy al lank, te lank, vir daardie een saak? Wag jy al jare, dalk dertig jaar, vir die beantwoording van jou gebede? Voel dit of God jou vergeet het? Ken jy die verwonding van woorde wat in sweepslae toegedien is? Is jy geslaan? Dit is die aalwyn bestandeel waarin Jesus jou vooruit is en nou vir jou twee dinge wil koms?:


1. Ek verstaan die wagtye, die dertig jaar - seisoene van langdurige uitstel, Ek ken die toediening van wonde op My liggaam, jy is nie
alleen nie, en;
2. Jy besit een van die bestanddele van vreugde!


Kassie, die boom waarvan die olie verkry word, groei slegs op ho? hoogtes en het ?n pers blommetjie waarvan die koppie hang. Hierdie hangende blommetjie word die toonbeeld van ?n gebo? houding in onderdanigheid ten opsigte van die opinie, wense of veroordeling van ?n ander. Dit simboliseer nederigheid en Jesus het hierdie voorbeeld vir ons kom word. (lees Filippense 2:6-8)
Wat van die tye waar jy vooroor moes buig onder aardse, moontlik onvanpaste, gesag? Tye van valse veroordeling en tye waarin stilbly, die heel beste uitweg was? D?t is die kassie bestanddeel van die vreugde-olie, waarin Jesus jou vooruit is, en nou vir jou twee dinge wil s?:


1. Ek verstaan die vooroor buig in nederigheid, Ek verstaan elke
oomblik van dit waardeur jy moes gaan, en
2. Jy besit een van die bestanddele van vreugde.
Identifiseer jy met al drie? Dan was God al die tyd besig om jou met Sy vreugde-olie te salf. Jou toe te maak met Jesus?

Jou vreugde?
Numeri 8:10 in die Amplified vertaling stel dit so:
?Then [Ezra] told them, Go your way, eat the fat, drink the sweet drink, and send portions to him for whom nothing is prepared; for this day is holy to our Lord. And be not grieved and depressed, for the joy of the Lord is your strength and stronghold.?
My eie interpretasie van die laaste gedeelte sou wees: Wees nie bedroef nie, want die vreugde wat die Here gee, maak jou sterk.
?n Vrou vertel my eendag van die onsekerheid wat sy vir baie lank rond-
om hierdie vers beleef het. Want, soos sy geredeneer het, sy beleef bitter selde enige vreugde. Hoe kan dit haar dan sterk maak en verder, waarom gee die Here haar nie die vreugde waarna sy so smag nie?
Met hierdie vraag is sy uiteidelik na haar Bybelstudieleier. In hul gesprek het die wortel van haar kwelvraag duidelilk geword: Sy was altyd onder die indruk dat dit haar eie vreugde moes wees, heeltemal tereg afkomstig van die Here, wat haar sterkte moes bied. En juis hierin is die denkfout uit die weg geruim: dit is NIE haar vreugde waaroor dit handel nie, want die het sy in elk geval bitter min van.


Dit is die vreugde van die Here. Dus; SY vreugde, nie hare of myne of joune nie. SYNE! Dit is in elk geval slegs Hy, Jesus wat met die vreug-
de-olie, bo ons, Sy metgeselle volgens Psalm 45:7, gesalf is.
Een van die kosbaarste verklarings hiervoor het ek gevind in die opinie van ?n lofprysingsleier in Amerika, Ray Hughes. Hy het die vraag gevra: Wat gee God vreugde? Die antwoord is: Jou lofprysing, jou totale aanbidding!

J? lofprysing, j? totale aanbidding word S? vreugde? word j? sterkte!
Die mees belangrike vraag wat, myns insiens, hier ter sprake kom is dit: Is hierdie salwing van vreugde waarmee Jesus gesalf is, iets wat ek en jy onsself mag toe-eien? Die antwoord hierop wil ek graag bied in die ver-
haal van Annette Ettinger, ?n hedendaagse Maria Magdalena, nou reeds ?n
goeie vriendin van my. Ek gebruik graag haar eie vertelling soos vervat in haar boek: The Alabaster box.


?Annette Ettinger?s inspiring life story is one of a modern day Mary Magdalene. Her previous life was filled with emptiness, despair, and broken marriages. Abuse, coupled with a broken heart, eventually took her to the streets and a life of prostitution. But one day, Jesus met her, face to face, writing her name on the ground with His finger! He spoke deliverance, cleansing and freedom to Annette saying ?go and sin no more?. Annette?s life was forever changed. The scripture is confirmed that one who is forgiven much, also loves much!...
While in a period of deep prayer and intimacy with the Lord, she began smelling the sweetest myrrh she had ever smelled. During this time of intimacy, the Lord spoke to her heart a passage from Song of Solomon 1:13 which says, ?My beloved is to me a sachet of myrrh resting between my breasts?. Overwhelmed with a sense of His manifest presence, she knew the Lord was revealing He had a fragrance of His own! From that point forward, the Lord began to pour out revelation within her concerning the prophetic significance of these oils.?
Dan volg ?n hoofstuk aangaande die vreugde-olie wat handel oor wat die Here aan haar geopenbaar het:
?For years we have said, ?I want to talk like Jesus, walk like Jesus and be like Jesus?. Wouldn?t you love to SMELL like Jesus? Doesn?t your heart desire to carry the
fragrance of heaven? ? I knew without a doubt, the Lord was revealing that He had a fragrance of His own! I was then directed by the Lord to Psalm
45, which says, ?Thou has loved righteousness, and hated wickedness, there-

fore God, Thy God, has anointed Thee with the oil of joy above Thy fellows. All Thy garments are fragrant with myrrh and aloes and cassia?. He showed me scriptural proof that He indeed has a fragrance!?
Ons s? mos dikwels, (daar is selfs woorde vir liedjies geskryf daaroor) dat ?n reuk jou aan iemand laat dink. ?My nooi is in ?n naartjie, my ouma in kaneel??
Waarna wil j? ruik?
My verhaal van Vreugde
Omdat ek ook met sang bedien, het ek musiek gesoek wat hierdie vreugde musikaal sou verwoord. By herhaling het ek skrifgedeeltes oor vreugde gevind wat ook met dans verbind was. Hierdie selfde Psalm in die Message vertaling stel dit so:


"Your ozone-drenched garments are fragrant with mountain breeze. Chamber music- from the throne room - makes you want to dance.? Psalm 45:8
Om daadwerklik te dans, het vir my duidelik geword as een van die ui-
tinge of een van die style van lofprysing wat uitbundige vreugde meebring. Wie beter as Dawid kon ons vooruitdans?
?Dawid het met volle oorgawe voor die Here gedans terwyl Hy ?n linne-skouerkleed aangehad het. So het Dawid en die hele Israel die ark van die Here met groot gejuig en geklank van die ramshoring in die stad gebring?.
2 Samuel 6: 14,15


Hoe belangrik was hierdie openbaring nie, juis in ?n tyd waar ek dit die nodigste gekry het. In Psalm 30, stel Dawid dit duidelik dat die Here
ons weeklag verander in ?n koordans, ?U het my roukleed losgemaak en my
met vreugde omgord.?
Vir meer as ?n jaar het ek rondom die vreugde-olie van Psalm 45 bedien, en daarmee saam, ook in sang. Dit was heerlik om saam met gehore te sing en dans, ten spyte van omstandighede in vele se lewens, wat juis die teenoorgestelde gedikteer het. Totdat ek dit self moes leer?
In Desember 2007, is my pa met ernsige hart-, long- en nierversaking in die hospitaal opgeneem. Januarie 2008 was die datum wat uitgeboek was vir die CD opnames van die dansmusiek waarmee ek bedien het tydens die Psalm 45 vreugde-olie lesings!


Die Heilige Gees het my sterk gelei om die datum te kanselleer, en die rede daarvoor was duidelik: ?Maak eers jou dans met jou pa klaar, daarna kan jy met My dans.? Ek kon sien hoe Hy, soos die perfekte Heer, opsy staan en wag?
Vir sewe weke het ons toegekyk hoe my pa agteruit gaan. Ons was daag-
liks op ?n gereedheidsgrondslag vir die finale oproep van my ma af. Die maak van die CD, was geheel en al vergete?


En skielik, een Maandag-oggend, gee die Here ?n splinternuwe konsep oor die produksie. Dit sou bloot ?n lofprysingsinstrument wees, nie ?n produksie wat my as kunstenaar sou ten toonstel nie. Musiek wat ?n persoon in die privaatheid van sy kamer kon gebruik om met God te dans?
Met die nuwe oortuiging, het ek die laaste administratiewe re?lings getref vir die opneem en duplisering daarvan. Ek sou ten minste ?n week moes wag vir afhandeling van die papierwerk. ?n Dag nadat ek die proses begin het, praat die Here verder: ?Ek berei jou voor om met MY te dans!? Dit
was al. En dit was genoeg. Ek het geweet?


Vyf dae later ontvang ek die finale papierwerk en kwotasies. Ek moes nog net die uitstaande bedrag betaal om voort te gaan met die opnames in die ateljee?
Twaalf ure later, is pappa huistoe om met Jesus te dans.
Die daaropvolgende week was ?n malemeule van begrafnisre?lings, huil, onthou en afskeid. En dit was toe dat ek die impak van Psalm 30 verstaan:
Ek sal jou weeklag verander in ?n dans?
?Natuurlik!? het ek besef, die tyd van rou IS die tyd van dans. Ek was onder die indruk dat my tyd van rou eers moet verbygaan, d?n sal ek weer
kan of wil dans. Maar nee, skielik het ek begin verstaan! H??rdie tyd is die tyd om te dans!!!
Ek het die ateljee geskakel, en is vir twee dae later ingeboek vir opnames.
Soos wat ek die laaste uitstaande bedrag se bewys van betaling deurgefaks het, het ek die Here duidelik hoor praat ?Nou het jy die volle prys betaal! Nou verstaan jy vreugde!? Dis ?n salwing vir die tyd van swaarkry. Dis ?n salwing wat ontstaan, slegs in die tyd van lyding. En Ek staan juis in die tye van smart en wag om jou een vraag te vra: ?Sal jy met My dans? Dis n? die tyd!?
Om vreugde te ken is om te weet wat dit n?? is nie!
Vreugde is n?? tydelik nie. Vreugde is n?? oorspronklik myne nie. Vreugde ?s God s?n en word my gegee, deur SY genade!
?The joy of the Lord? will be my strength! (Nehemia 8:10)


Jy sien, elke dans-musiekstuk word gekomponeer met ?n baie duidelike aanduiding van die dans se tydmaatteken! Die tydmaatteken dui die pas aan, die maatslag, die soort dans wat dit sal wees. Mars of wals, tango of riel!
Maar die vreugdedans se tydmaatteken word bepaal deur die tyd wat jy swaarkry. Smart is dikwels die teken dat dit tyd is om te dans ? die vreugdedans!
Dans jy?