Downloads
Other teachings


Die basiese beginsels van die salwing en die toepassing daarvan vandag

This is an introduction to anointing past and present