Blog
 
ARISE salwings olie - ‘n Nuwe lewe is oppad! - 2017-02-21

ARISE salwings olie ‘n Nuwe lewe is oppad! Elkeen van die olies in die ARISE salwingsolie mengsel het profetiese betekenisse wat op Jesaja 60:1-3 se beloftes dui. Ek haal graag die Amplified vertaling aan: “Arise [from spiritual depression to a new life], shine [be radiant with the glory and brilliance of the Lord]; for your li... more

STROME IN DIE DORSLAND: ‘n SALWINGSOLIE vir FINANSIES - 2017-02-13

STROME IN DIE DORSLAND: ‘n SALWINGSOLIE vir FINANSIES 1 Johannes 2:27 sê: “Die SALWING leer jou aangaande ALLE DINGE ...”   In Jesaja 41:18-20 sê God dat Hy 7 bome plant én waterstrome voorsien waar daar slegs DOR LAND is! Vers 20 beskryf die SLEUTEL vir ons finansies: “... sodat hulle ... more

STORAKSGOM SALWINGSBOODSKAP: “Die mag van die tong” - 2017-02-06

STORAKSGOM SALWINGSBOODSKAP: “Die mag van die tong” 1 Johannes 2:27 sê: “Die SALWING leer jou aangaande ALLE DINGE ...”    “Styrax comes from the word, nataph, meaning to distill, or to fall in drops like rain.  In the Song of Songs 4:11 we see it describing speech flowing from the Bri... more

Die salwing leer jou aangaande alle dinge - 2017-02-01

DIE SALWING LEER JOU AANGAANDE ALLE DINGE ...   1. Ontmoet JOU ANTWOORD op ALLE DINGE 1 Johannes 2:27 sê: “Die SALWING leer jou aangaande ALLE DINGE ...” Wat beteken die SALWING van God? In kort: “EK is by jou!, EK sal jou ALLES leer!” SALWINGSOLIE daarmee saam, is SY simbole én vloeibare... more

INTEKENAARS TEMA: Die BRUID (10 maande) - 2016-12-12

INTEKENAARS TEMA: Die BRUID (10 maande)   BESKRYWING Een van ons grootste vrae is: Hoe kan ek God se stem hoor? Hierdie BRUIDS-REEKS help om God te hoor sê: Ek was nog altyd lief vir jou! (‘N STUDIE waarin jou diepste menslike verlange skielik SINVOL word, en vrae soos, ‘waarom vlieg die tyd so? beantwoord word) ... more

DIE ONSE VADER GEBEDSREEKS (12 maande) - 2016-12-12

DIE ONSE VADER GEBEDSREEKS (12 maande)   Ons MANDAAT: Luk 21:36  Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.   HOE HET JESUS ONS LEER BID? In hierdie Intekenaarsreeks (soos aangebied deur 2016) word die Onse Vader g... more

DIE JAAR VAN KLEUR INTEKENAARS REEKS (8 MAANDE) - 2016-12-12

DIE JAAR VAN KLEUR INTEKENAARS REEKS (8 MAANDE) WAAROM doen ons DIE JAAR VAN KLEUR as INTEKENAARS-TEMA vir 2017?   1. SEWE (7), 2017 EN 5777 In die Hebreeuse alfabet, is 7 die letter Zayin. Zayin beteken ‘swaard’, maar het ‘n bykomende betekenis wat God se Verbondsbelofte, waarvan die reënboog die simbool... more

Joodse Nuwejaar 5777 - 2016-10-05

 “... SES, SEWE!” Ons het sopas die Joodse Nuwejaar betree: 5777 Wat vir my uitgestaan het, tydens my soeke oor wat ons in hierdie jaar kan verwag, was die die getalle 6 en 7!   Ons is steeds in die jaar 2016, daarom wil ek na 6 en 7 kyk. Wat ek ontdek het wil ek baie graag met jou deel sodat jy, soos ek, besef dat... more